19.11 Muntlig framställning 2 (Stina)

Hur presenterar du ditt arbete tydligt och övertygande?