4.12 Talverkstäder (Sofia och Stina)

Talverkstäderna hålls i U359b. Kom i tid! På talverkstaden tränar du på att framföra den presentation du sedan håller på slutseminariet (10 minuter). Du får respons av lärare och kurskamrater. Presentationen spelas in på video och skickas efteråt till dig per e-post, varpå du får titta på videon och svara på några frågor.

Tider och grupper för talverkstaden 4.12:

kl. 9-11
Camilo, Lisa, Henrik, Winnie och Alexander kl. 12-14
Sanna, Oskar, Anna och Patrick kl. 14-16 Zachris, Otto, Cornelia, Victor och Rudolf