Sessio 4 - 3.2.2020

Yritysvastuu:

  • Peruskysymykset ja kehitys
  • Sijoittajaintressiteoria
  • Sidosryhmäteoria
  • Uusi lähetysmistapa yritysvastuuseen