Luentomateriaali 15.3.2016

Vastuullisuusnäkökohtien huomioon ottaminen tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa