21–27.4 Talverkstäder (J-P) – U359a

Talverkstäderna hålls i mindre grupper enligt tiderna som ni har valt nedan. Kom i tid och ta med din egen dator! På talverkstaden tränar du på att framföra den presentation du sedan håller på slutseminariet (10 minuter). Alla presentationer hålls på svenska. Du får respons av lärare och kurskamrater. Efter talverkstaden får du en analysuppgift med frågor kring den egna presentationen.