Nyheter

Version 3 av kandidatarbetet, opponenter och presentationstider

Version 3 av kandidatarbetet, opponenter och presentationstider

by Henrik Wallén -
Number of replies: 1

Kom ihåg att lämna in version 3 av kandidatarbetet senast på måndag 12.11 kl 10:00. Notera att version 3 skall lämnas in både i Turnitin och ett diskussionforum för opponeringen. Den skriftliga opponeringen lämnas in senast fre 16.11 i samma diskussionsforum.

Opponenter för den skriftliga opponeringen och tidtabellen för slutseminariet publiceras i MyCourses så fort jag hinner efter inlämningen. Slutseminariet är inprickat tisdag 11.12 och onsdag 12.12. Det ser ut att bli två eller möjligen tre grupper (en grupp är max 8 presentationer antingen på förmiddagen eller eftermiddagen). För att få en så bra tidtabell som möjligt: Meddela ifall du har någon tent, mellanförhör eller annat allvarligt förhinder. Övriga önskemål angående tidtabellen har lägre prioritet, men beaktas om möjligt.

Meddela om eventuella förhinder senast på måndag kl 10. Jag skickar ut en separat förfrågan till alla handledare.

In reply to Henrik Wallén

Re: Version 3 av kandidatarbetet, opponenter och presentationstider

by Henrik Wallén -

Presentationstidtabellen inklusive opponenter är nu publicerad i MyCourses. Alla anmälda förhinder borde vara beaktade: ta kontakt omedelbart om något gick fel.