Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

A

Arkkitehtuuri, arkkitehtoninen

...


Arkkitehtuuriperintö

Rakennetun ympäristön tai arkkitehtonisen konseptin todiste, joka voi havainnollistaa ajan mukaisia arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja.


Arvo

Arvoja on hyvin erilaisia (historiallinen, esteettinen, arkeologinen, käyttöarvo, museaalinen arvo) ja niitä pitää punnita keskenään.

Kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset arvot. (Tapiola, Itäkartanon asemakaavaselostus sr-2)

"Rakennetun ympäristön arvot" määräävät toimintaa, joka on "säilyttäminen, hoitaminen ja uudistaminen tarvittaessa alkuperäisen suunnitelman tai toteutuksen luonteen mukaisesti". Kaupunkikuvallisesti arvokkaita ovat sekä kasvit että rakennettu ympäristö (ulkoportaat, pergolat, altaat, kiveykset). (Tapiola, Itäkartanon asemakaavaselostus, kaavamerkinnällä sk-1)

Urbaaneja arvoja voi olla mm. rakennuksiin liittyvässä etupihassa ja katutilassa. (Tapiola, Itäkartanon asemakaavaselostus, kaavamerkinnällä sk-1)

Maisemallisia arvoja voivat olla esim. maisematilan ominaisuudet: esim. nurminiityn avoimuus, puistikon puoliavoin luonne. (Tapiola, Itäkartanon asemakaavaselostus, kaavamerkinnällä sk-2, sk-3)

Museoarvo: kiinteä muinaismuisto, esim. sodanaikainen linnoitusketju, josta on osia säilynyt Helsingin ympäristössä, ja jotka on suojeltu "kiinteänä muinaisjäännöksenä". (Tapiola, Itäkartanon asemakaavaselostus, kaavamerkinnällä sm-1, sm-2)

Kts. esim. Tapiola, Itäkartanon asemakaava ja selostus.

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1954439/mod_glossary/entry/2308/Kaavakartta_alue_A_Itakartano.jpg

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1954439/mod_glossary/entry/2308/211500_12kaupunginosa.pdf


Autenttisuus

Kulttuurisidonnainen käsite, joka elää jokaisen kulttuurin omien lähtökohtien mukaisesti. Jokaisella eri kulttuurilla on omat yksityiskohtaiset (aidot eli autenttiset) piirteensä, joita olisi kunnioitettava. (Lähde: Riikka Katariinsa Lumme, 2014, Teoreettinen pohja kulttuuriekologiselle restauroinnille)
Esim. Hans Holm on aikanaan puolustanut restaurointia ilman ahdistavaa historiallisen autenttisuuden tavoittelua. (Arkitekten 1909)Autenttisuus; aitous

määrittely riippuu kohteen kulttuurisesta kontekstista ja ominaisuuksista; ilmaisee totuudenmukaisesti kohteen kulttuurista arvoa sekä historiallista todistusvoimaa ja kerroksellisuutta 


E

Entistäminen

...


H

Historia, historiallinen

...


Historiasta irrottaminen

Kun irrotetaan monumentti, esine tai muu asia historiallisesta kontekstistaan. Esim. kulttuuriympäristöstä tai rakennuksesta


K

KAIVAUS

Kaivaus on arkeologiassa tärkeä lähdemateriaalin hankintamenetelmä, niihin sovelletaan kansainvälisiä periaatteita ja normeja.


Kiertotalous

...Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL