Kuvaformaatit

Rasterikuvat - mitä ne ovat: https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/raster.html

Vektorikuvat - mitä ne ovat: https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/vector.html

Omar Shehata - Unraveling the JPEG (2019): https://parametric.press/issue-01/unraveling-the-jpeg/

Christoph Erdmann - Finally understanding PNG: https://compress-or-die.com/Understanding-PNG


Informaation yksiköistä

Yksinkertainen tiivistelmä digitaalisista informaatioyksiköistä selkeällä suomen kielellä: https://yle.fi/a/3-5871799

Syventävämpi video binääriluvuista ja niiden yhteydestä merkistöihin suomeksi: Digital Campfire / University of Turku - Tiedon esittäminen binäärisesti (2022): 

Koko "Johdatus tietotekniikkaan" -toistolista YouTubessa ATK:sta kiinnostuneille: 

Bitti (eng. bit): ykkönen tai nolla. Digitaalisen informaation pienin perusyksikkö. Syntynyt transistorien myötä, jotka ovat voineet olla vain joko päällä tai pois päältä. Mittayksikkönä käytössä tiedonsiirrossa, jossa yksittäiset bitit kulkevat tietovirtana l. streamina.

Tavu (eng. byte): Joukko bittejä jotka luetaan yhdessä ns. binäärilukuna. Historiallisista syistä* vakiintunut määrä on 8 bittiä (ns. oktetti) joka oli määrä jolla voi esittää yhden angloamerikkalaisen kirjoitusmerkin ASCII-merkkijärjestelmässä. Mittayksikkönä käytössä tiedon varastoinnissa ja muistin määrässä, jossa arkkitehtuurisista syistä tieto luetaan ja kirjoitetaan tavuina, kilotavuina, megatavuina jne.

Video: Computerphile: Where did Bytes Come From:

Binääriluvut (eng. Binary numbers): Luku joka saadaan laskemalla peräkkäin esitettäviä ykkösiä tai nollia, kun jokainen peräkkäinen bitti luetaan luvun kaksi kasvavina potensseina. Asiasta havainnollinen selitys:

Basics Explained, H3Vtux: Why Do Computers Use 1s and 0s? Binary and Transistors Explained.
https://www.youtube.com/watch?v=Xpk67YzOn5w

Heksadesimaaliluvut (eng. Hexadecimal numbers): tavallisten kymmenlukujen sijaan kuuteentoista asti laskettava numerojärjestelmä. Luvut 0–9 merkitään numeroilla ja 10–16 kirjaimilla A–E. 

Heksadesimaalinen lukujärjestelmä mahdollistaa lukumäärien 0–255 esittämisen kahdella merkillä. Esim. luku 1 on "01", 9 on "09", 11 on "0B" ja 16 "0E"; 17 taas on "10", 19 "12" jne. kunnes 255 on "FF"

Heksadesimaaleja käytetään 24-bittisten RGB-värien (8 bittiä per kanava x kolme kanavaa = 24 bittiä) esittämisessä verkkosivuilla ja suunnitteluohjelmissa.

Khan Academy: Hexadecimal number system: 


Tietokoneista

MOSFET – The Most significant invention of the 20th Century (30 Sept 2021) by Curious Droid: 


Optimoinnista

Optimointi on suunnittelun ja toteutuksen vaihe, jossa resurssien käytöstä tehdään aiempaa tehokkaampaa. Optimointi tarkoittaa siten käytössä olevien resurssien ns. optimaalista hyödyntämistä.

Maciej Ceglowski - The Website Obesity Crisis [Web Directions 2015 Keynote]

Text version: https://idlewords.com/talks/website_obesity.htm
Software disenchantment
http://tonsky.me/blog/disenchantment/

- Poleeminen essee optimoinnin tärkeydestä ja ohjelmistosuunnittelun nykytilasta. Hyvä, ajatuksia herättävä teksti!


Verkkosivujen suunnittelustaWebflow: Ebooks

https://ebooks.webflow.com/ebook/web-design-101

https://ebooks.webflow.com/ebook/the-modern-web-design-process


UXPin Ebooks

https://www.uxpin.com/studio/ebooks/


A List Apart

http://alistapart.com


Frank Chimero: What Screens Want

https://frankchimero.com/writing/what-screens-want/


Ohjelmoinnista


Learning Python Makes You A Better Designer: An Interview with Just van Rossum

The scripting language Python has been a core part of typeface design for decades now. How has Python been applied to typeface design? How can learning Python make you a better designer? TypeThursday sat down with typeface designer Just van Rossum to learn more.

https://medium.com/type-thursday/learning-python-makes-you-a-better-designer-an-interview-with-just-van-rossum-8d4758c192d8


Google: Computational Thinking overview

"Computational Thinking (CT) is a problem solving process that includes a number of characteristics and dispositions. CT is essential to the development of computer applications, but it can also be used to support problem solving across all disciplines, including math, science, and the humanities."

https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/#!ct-overview


Avoimesta tiedonvälityksestäMozilla Foundation: About

Mozilla makes browsers, apps, code and tools that put people before profit. Our mission: Keep the internet open and accessible to all.
https://www.mozilla.org/en-US/about/


Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksesta

Human-Computer Interaction (HCI) on kattotermi digitaalisten käyttöliittymien, käytettävyyden ja vuorovaikutuksen tutkimukselle ja suunnittelulle.


Interaction Design Foundation: Visual Design

https://www.interaction-design.org/literature/topics/visual-design


Usability.gov: Visual Design Basics

https://www.usability.gov/what-and-why/visual-design.html

Selainten ominaisuuksista:

Luruke - "I didn't know we could do that in a browser!":  https://github.com/luruke/browser-2020

Verkkoteknologiasta

Mozilla Developer Network - An overview of HTTP:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview

Web Standards (pitkä taustoittava artikkeli):
https://www.smashingmagazine.com/2019/01/web-standards-guide/

Tietokoneet, palvelimet ja pilvipalvelut

Pilvipalvelut


der8auer EN - Over 200,000 Servers in One Place! Visiting Hetzner in Falkenstein (Germany) (13 Oct 2021): 

- Erittäin harvinainen melko vapaasti kuvattu kiertokävely pilvipalvelutarjoajan toiminnassa olevassa palvelinkeskuksessa. Antaa kuvaa palvelinkeskusten luonteesta ja kokoluokasta.

CNBC - Secretive Giant TSMC’s $100 Billion Plan To Fix The Chip Shortage (16 Oct 2021):

- Selkeä ja havainnollinen selitys tietokonesirujen suurimmasta valmistajasta ja tehtaista joista jokainen maksaa enemmän kuin Olkiluoto 3 kokonaisuudessaan tähän mennessä.

Last modified: Wednesday, 13 September 2023, 3:05 PM