15.12 - Mognadsprovet

Om du skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk...
...visar du dina språkliga färdigheter med en del av kandidatarbetet. Språklärarna granskar språket i inledningen, avslutningen och en slumpmässig del av ditt slutliga kandidatarbete, totalt ca 3 sidor. Du behöver inte lämna in någon extra version för detta. Det räcker med kandidatarbetet du lämnar inom utsatt tidtabell i MyCourses. (Den slutliga versionen som lämnas in 4.12.)


Om du INTE  skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk...
...visar du din språkliga mognad i en sammanfattning av ditt kandidatarbete. Skicka in sammanfattningen per e-post till Sofia (sofia.sevon@aalto.fi) och Stina (stina.niemi@aalto.fi), senast 15.12. Se vidare om mognadsprovet i allmänhet och där länken sammanfattning.

Last modified: Wednesday, 29 November 2017, 3:23 PM