Tehtävät seuraavaksi kerraksi LP3: tiistai 7.11.2017


1.  Lokikirjoitus 2 DL 12.10.2017

2. Palauta esseen versio 1.0 DL 25.10.2017 LP2-alta löytyvälle oman ryhmäsi keskustelualueelle.

3. Valmistaudu antamaan kirjallista ja suullista palautetta toiselle ryhmän jäsenelle esseestä DL 7.11.2017.

4. Lukutehtävä (t) Lue yksi tai useampi.
                          
Yliopisto-opettajan käsikirja luku. 2. Yliopisto-opetuksen käytäntö ja yliopisto-opettajan ammatillinen kehittyminen (s. 31-45).

Moon Jenny: Reflection in Higher Education Learning (linkki  MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)

Moon Jenny: Guide for Busy Academics No. 4 Learning through reflection  (linkki  MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)

Tynjälä, p. 2005.
Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa (pdf MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)


Senast redigerad: måndag, 13 november 2017, 10:14