Kurssin suorittaminen ja läpipääsyn ehdot

Kurssin suorittaminen välikokeilla:

Kurssiin kuuluu luennot, laskuharjoitukset (laskutuvat ja/tai MasteringChemistry) sekä 2 välikoetta.

Kurssin aikana voi kerätä lisäpisteitä laskuharjoituksista ja luentotehtävistä. Nämä pisteet lisätään välikoepisteisiin.

Kurssiin kuuluu kaksi välikoetta, joihin kumpaankin pitää osallistua samana lukuvuonna. 1.välikoe on 22.10.2018 8:30-12:30 Aalto-salissa, 2.välikoe on ke 12.12.2018 13-17 saleissa B ja C. Tarvittaessa toisen syksyn välikokeista voi uusia, tai sen suorituksen puuttuessa, tehdä tammikuun uusintapäivänä 8.1.2019.

Maksimipisteet eri osioista ja läpipääsyn minimiehdot:


Maksimipisteet Minimiehdot
1.välikoe 25 pistettä
5 pistettä
2.välikoe 25 pistettä
5 pistettä
Laskutuvat n. 10 pistettä

MasteringChemistry n. 10 pistettä

Luentotehtävät 1-2 pistettä


Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että molemmista välikokeista on saatu väh. 5 pistettä ja kaikkien osioiden yhteispistemäärä on väh. 28,00 pistettä.

Arvosanojen ja yhteispistemäärän vastaavuus:
Arvosana Yhteispistemäärä
1 28,00 - 34,99
2 35,00 - 42,99
3 43,00 - 50,99
4 51,00 - 58,99
5 59,00 -


Kurssin suorittaminen tentillä:

Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa tenttimällä. Tällöin arvosana määräytyy pelkästään tenttipisteistä (muista osioista ei saa lisäpisteitä).

Tentistä saa maks. 25 pistettä, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 10 pistettä.

Arvosanojen ja tenttipisteiden vastaavuus:

Arvosana Tenttipisteet
1 10,0 - 12,9
2 13,0 - 15,9
3 16,0 - 19,9
4 20,0 - 22,9
5 23,0 - 25,0Last modified: Friday, 28 September 2018, 12:23 PM