För dem som har svenska som skolbildningsspråk och därmed ska skriva mognadsprovet på svenska, men skriver kandidatarbetet på finska eller engelska erbjuds följande språkstöd:

En svenskspråkig textverkstad för alla som ska skriva mognadsprov på svenska ordnas den 19 mars kl. 12.15 i sal Y346. Här ges information om mognadsprovet och språkliga tips.

Den som vill kan dessutom få individuell handledning för skrivandet av mognadsprovet. Studerande som inte deltar i det svenskspråkiga seminariet bokar tid via e-post till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi.

Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas den 25–26 april. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi senast den 1 april.


Senast redigerad: onsdag, 30 januari 2019, 09:51