Kurssiesite

Laajuus 3 op 
Opetusperiodi 14 + 30 I,II,III,IV
 
Osaamistavoitteet

Kurssilla diplomityöntekijä saa vertaistukea, itseluottamusta ja motivaatiota diplomityöprosessiin. Diplomityöaihe selkeytyy käsitekartta- ja kirjoittamisharjoitusten avulla. Tiedonhaun tehtävä tukee diplomityön tiedonhakua.
 
Sisältö

Diplomityöprosessin suunnittelu ja diplomityön jäsentäminen käsitekartan avulla. Tieteellinen tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen ja luovuus tutkimustyössä. Professorin, opintopsykologin ja vastavalmistuneiden vinkit. Opiskelutekniikkaa.
 
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitukset
Oppimateriaali sovitaan kurssilla  

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty
 
Opetuskieli: FI. suomi
 
Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot

Kurssijärjestelyt: Virpi Palmgren
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.fi


Lisätietoja

Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka ovat ryhtymässä diplomityön tekoon.Diplomityön aihe pitää olla selvillä.  

Last modified: Tuesday, 29 October 2013, 9:14 AM