Uppgift 1: Skrivuppgift 2 (självständigt)

Kirjoitustehtävä 2:ssa voit valita eri tekstityyppien väliltä.
DL on su 3.2. klo 23.59 Kaikkiin harjoituksiin pätee samat reunaehdot:

  • lue kunkin tekstityypin ohjeet (kts. alla) ja valitse itsellesi mieluisin tekstityyppi
  • kirjoita 150-180 sanaa
  • ilmoita kirjoitustehtäväsi alussa, mistä tekstityypistä kirjoitat
  • älä käytä ranskalaisia viivoja, vaan kirjoita juoksevaa tekstiä
  • palauta kirjoituksesi palautuslaatikkoon viimeistään su 9.6. klo 23.59.

1) Tuote-esittely (laite, järjestelmä, ohjelma, taideteos tai vastaava)

Valitse omaan alaasi liittyvä tuote, laite tai palvelu, joka kiinnostaa sinua. Etsi siitä lisätietoa lehdistä, kirjoista tai internetistä niin paljon, että voit tehdä siitä esittelyn mahdolliselle asiakkaalle.
Tuotteen markkinointiin voi ottaa näkökulmaksi esimerkiksi edullisuuden, uuden työmenetelmän tai käyttöturvallisuuden.
Hyvä tuote-esittelijä ottaa huomioon seuraavat asiat:
  1. Herätä kuulijoiden kiinnostus
  2. Kerro tuotteen tai laitteen ominaisuuksista ja käyttötavoista totuudenmukaisesti
  3. Perustele ja havainnollista
  4. Älä lupaa liikaa
  5. Aktivoi asiakasta tekemään ostopäätös

2) Käyttöohje tai toimintaohje

Valitse jokin laite, ohjelma, palvelu, taideteos tai vastaava ja kirjoita siitä mahdollisimman selkeät pikakäyttöohjeet.

3) Tuotearvostelu tai mielipidekirjoitus tuotteesta/palvelusta tms.

Valitse jokin laite, ohjelma tai palvelu tms. ja kirjoita siitä arvostelu. Tässä tekstityypissä voit tuoda esiin myös omia mielipiteitäsi, mutta muista myös faktat!

4) Mielipidekirjotus tai yleisönosastokirjoitus

Mielipidekirjoitus/Yleisönosastokirjoitus jostain omaan alaasi liittyvästä aiheesta. Kirjoituksesi voi perustua esimerkiksi johonkin artikkeliin tai uutiseen tai se voi olla myös omia ajatuksiasi esittelevä kirjoitus. Tässä tehtävässä sinun tulee pystyä ilmaisemaan oma mielipiteesi ja perustella se.

Lisäksi voit etsiä tehtäviä täältä.
Last modified: Friday, 7 June 2019, 5:30 PM