Överlåtelse/arkivering av kandidatarbetet

Bibliotekets (Lärocentrets) instruktioner till studeranden gällande överlåtelse av kandidatarbetet

OBS! Notera att studieprestationen för kandidatarbetet och seminariet i allmänhet inte kan registreras i studieregistret före kandidatarbetet även överlåtits till universitetet (=sparats i eAGE-systemet).


Senast redigerad: Monday, 20 August 2018, 10:12