Språkstöd för svenskspråkigt mognadsprov om kandidatarbetet skrivs på engelska eller finska

För dem som har svenska som skolbildningsspråk och därmed ska skriva mognadsprovet på svenska, men skriver kandidatarbetet på finska eller engelska erbjuds följande språkstöd:

En svenskspråkig textverkstad för alla som ska skriva mognadsprov på svenska ordnas den 29 oktober kl. 12.15 i sal Y347. Här ges information om mognadsprovet och språkliga tips. 

Den som vill kan dessutom få individuell handledning för skrivandet av mognadsprovet. Studerande som inte deltar i det svenskspråkiga seminariet bokar tid via e-post till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi.

Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas den 4 december. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi senast den 11 november.

Last modified: Thursday, 17 October 2019, 2:37 PM