Matematiikasta edellytetään lukion pitkä matematiikka ja Aallon kursseista Differentiaali- ja integraalilaskenta 1.

Kurssilla tarvitaan kurssin PHYS-A2110 yliopistofysiikan perusteet tai lukion syventävien kurssien esitietoja. Perinteisesti kurssille osallistuneista noin 20% ei ole suorittanut lukion syventäviä kursseja. Jos koet taustatietosi puutteellisiksi, suosittelen lukion fysiikan oppikirjoja kurssin oheismateriaaliksi. Tällöin kannattaa kurssin suorittamiseen myös varata hiukan enemmän aikaa, kuin muiden vastaavanlaajuisten kurssien.

Last modified: Tuesday, 11 August 2020, 11:22 AM