Kurssin arvostelu muutetaan tässä toteutuksessa asteikolle hyväksytty/hylätty. Tähän liittyy ainakin seuraavia asioita
 • Kurssin tentti joulukuussa toteutetaan verkkotenttinä.
 • Koska koko toteutuksen arvostelu muuttuu, myös toukokuun 2021 ja elokuun 2021 tenteistä ei anneta arvosanoja.
 • Tämän vuoden toteutusta ei voi käyttää aiemmin saadun arvosanan korottamiseen, koska suoritusta "hyväksytty" ei kirjata opintosuoritusrekisteriin, jos siellä samasta kurssista on jo arvosana.  
Luennot kerran viikossa etäopetuksena Zoomilla
 • https://aalto.zoom.us/j/62341785643
 • Meeting ID: 623 4178 5643/li>
Laskuharjoitukset lähiopetuksena ja verkossa
 • Laskuharjoitusryhmä kokoontuu kerran viikossa
 • uudet ryhmät 7.10. alaken
  • H1 ke 13-15, sali Kone 215, (max 35 opiskelijaa) Tuukka Ruokokoski
  • H2 ke 13-15, etälaskarina, Sami Londen, linkki https://aalto.zoom.us/j/62349103142
  • H3 to 8-10, sali U5, (max 30 opiskelijaa) Joonas Ryssy
  • H4 to 8-10, sali U6, (max 30 opiskelijaa) Sami Londen
  • H5 to 8-10, etälaskarina, Tuukka Ruokokoski, linkki https://aalto.zoom.us/j/62349103142
  • Salien koko ja Aallon ohje COVID-19 aikana rajoittaa ryhmän kokoa.
  • Saleissa kokoontuviin ryhmiin saa osallistua tänä syksynä vain niihin ilmoittautuneet. 
 • Tehtävät jaetaan ja palautetaan MasteringPhysics-järjestelmässä .
 • Assistenttien sähköpostiosoitteet ovat
  • joonas.ryssy@aalto.fi
  • sami.londen@aalto.fi
  • tuukka.ruokokoski@helsinki.fi
Tarkempia tietoja harjoituksista  

Tarkempia tietoja laboratoriotöistä

Last modified: Thursday, 15 October 2020, 12:20 PM