Näille alisivuille on upotettu opettajan nauhoittamia opetusvideoita viikon eri aiheista. Jos opettajan naamataulu on tiellä videossa (tai muuten vain häiritsee), niin suosittelen painamaan nuolen näköistä "Watch in Panopto"-nappulaa videon alavalikossa. Panopto-palvelusta katsottaessa voi valita, mitä nauhoituksen elementtejä haluaa katsoa.

Viikon ja kurssin ensimmäisessä videossa käydään hieman läpi kurssijärjestelyjä. Kurssi järjestetään varsin erilaisessa formaatissa kuin aiempina syksyinä, joten yritin esittää järjestelyt mahdollisimman selkeällä tavalla. Jatkuva palaute kurssijärjestelyistä teiltä opiskelijoilta on erittäin tärkeää! Palautetta voi antaa sekä Kurssijärjestelyt-välilehden keskustelualueen kautta että viikoittaisissa viikkopalautekyselyissä.


Johdanto-osuuden toisessa videossa käsitellään kurssin MyCourses-sivun rakennetta, sähköisiä tehtävätyyppejä ja kurssin aikana tarvittavia digitaalisia työkaluja.


Johdanto-osuuden kolmannessa osuudessa käsitellään sitä ehkä hämmentävääkin kysymystä, että miksi sähkötekniikan korkeakoulussa opiskellaan fysiikkaa ja mekaniikkaa.


Last modified: Friday, 9 October 2020, 2:53 PM