Viikon toisessa osiossa kertaillaan hieman mekaniikassa tarvittavia matemaattisia työkaluja. Ensimmäisellä videolla perehdytään vektoreihin, joiden avulla voi esittää esimerkiksi kappaleiden liikkeeseen liittyviä tärkeitä VEKTORIsuureita, kuten nopeutta tai kiihtyvyyttä. Vektoreista voit myös lukea kurssikirjan kappaleista 1.7-1.10.


Osion toinen video käsittelee derivaattaa ja derivointia. Derivaatan avulla voidaan mekaniikassa tarkastella suureiden (paikka, nopeus,...) muutosnopeutta esim. ajassa, tai jonkin muun toisen suureen suhteen.


Kolmas video käsittelee integraalia ja integrointia. Integrointi on käänteinen operaatio derivoinnille, ja siten mahdollistaa suureiden muutoksien laskemisen, kun niiden muutosnopeus tiedetään. Erittäin hyödyllistä, indeed!


Lisämateriaalia

Nopea esittely vektoreista:


Vielä nopeampi esittely matriiseista, joihin tullaan törmäämään myöhemmin tällä kurssilla:


Matriisien voidaan ajatella oleva joukko yhtä pitkiä vektoreita ja \( n \)-pituisen vektorin voidaan ajatella olevan \( n \times 1 \) matriisi.

Last modified: Friday, 9 October 2020, 2:53 PM