Tässä osiossa tarkastelemme fysikaalisia suureita, mittayksiköitä ja niiden ominaisuuksia. Mitä eroa on suureella ja yksiköllä, ja mihin niitä oikeastaan edes tarvitaan? Suureista ja yksiköistä voi myös lukea kurssikirjan kappaleista 1.3-1.4.


Osion toisessa videossa perehdytään SI-yksikköjärjestelmään. Monilta murheilta olisi maailmassa vältytty, jos kaikki käyttäisivät tieteen standardisoituja yksiköitä!


Kolmannella videolla tarkastellaan lähemmin sitä ikävää tosiasiaa, että fysikaalisten suureiden mitatut arvot eivät ole koskaan täysin tarkkoja. Keskustellaan myös siitä, miten suureiden arvoissa olevia virheitä täytyy ottaa huomioon laskuissa. Lue myös aihetta käsittelevä kurssikirjan kappale 1.5.Lisämateriaalia

Miksi esitämme fysikaalisia suureita tunnuksien (esim. \( m \)) avulla? Eikö olisi intuitiivisempaa merkata laskukaavat tyyliin "\( paino = putoamiskiihtyvyys * massa \)"? Alla oleva video kenties vastaa tähän kysymykeen.


Pro tip No1: suureiden tunnukset pystyy lähestulkoon aina päättelemään vastaavien englanninkielen sanojen ensimmäisestä kirjaimesta, esimerkiksi \( mass \rightarrow m \) ja \( frequency \rightarrow f \).

Pro tip No2: kuten videossa mainittiin, kannattaa aina kiinnittää huomiota tulosten ja välitulosten yksiköihin. Jos vastauksen tulee vaikka olla yksikössä \( \frac{N}{m} \), hyvä tapa tarkistaa laskukaavan oikeellisuus on sijoittaa siihen ainoastaan yksiköt ja katsoa mitä kaava tuottaa. Itse johdetut kaavat voidaan täydellä varmuudella todistaa olevan väärässä, mikäli niissä yritetään laskea yhteen eri yksiköissä olevia suureita tai mikäli vastaus ei saa luontevaa yksikköä.

Last modified: Friday, 9 October 2020, 2:53 PM