Mallikaan vastauksen voi kiteyttää muutamaan ajatukseen:

\( 1. \) Hienoa jos ymmärrät, mutta vielä hienompaa, jos tarkastaja näkee, että ymmärrät.

\( 2. \) Älä anna tarkastajalle syytä tehdä pistevähennyksiä.

\( 3. \) Lähtöarvot huomioon ottaen, onko tulos luonteva?


Esimerkin malliratkaisu:

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1316438/mod_page/content/19/Hyv%C3%A4n%20vastauksen%20piirteet%20kuva.pdf

Last modified: Monday, 31 August 2020, 1:45 PM