1. Käytännön asiat, historiaa... :Liboff luku 2 
 2. Operaattorit, observaabelit, ominaisarvot, potentiaalikaivon ominaistilat: Liboff 3.1 ja 4.1, Bolton&Lambourne 2.2.1 ja 3.1.3, Griffiths 2.1-2.2, Griffiths 3.2
 3. Aaltofunktio ja sen yhteys mittauksiin, aaltofunktion aikakehitys: Liboff 3.3-3, Bolton&Lambourne luku 2 myös Bolton&Lambourne 4.1-4.4, Griffiths 1.1-1.4, Griffiths 2.1
 4. Mittauspostulaatti, lomittuminen/entanglement, Diracin delta-funktio: Liboff luku 3.2, lomittumisesta esim. "Quantum World : Quantum Mechanics and Its Interpretation":Bolton luku 6, Griffiths joitain huomioita luvussa 12, Delta-funktio potentiaali Griffiths 2.5.2
 5. Hermittiiset operaattorit, Hilbertin avaruus, Diracin merkintätapa: Liboff 4.4-4.5, Griffiths 3.1-3.3
 6. Superposiot, kommutaattorit, epämääräisyysperiaate: Superpositiosta mm. Liboff 5.1 kommutaattoreista ja degeneraation konseptista Liboff 5.2-5.5, Bolton&Lambourne 4.1-4.5, epämääräisyysperiaatteet ja kommutaattorit Griffithsissä 1.6 ja 3.5
 7. Aikakehitys, Ehrenfestin periaate (yhteys klassiseen mekaniikkaan), tiheysmatriisi, dekoherenssi, kuinka luoda haluttuja tiloja?: Liboff 6.2,  Bolton&Lambourne luku 6
 8. Harmoninen oskillaattori, luomis- ja hävitysoperaattorit: Liboff 7.2-7.3, Bolton&Lambourne luku 5, Griffiths 2.3
 9. Sironta potentiaalista, tunneloituminen, sidottu tila: Liboff 7.5-7.8 ja Bolton&Lambourne luku 8, sidotusta tilasta äärellisessä potentiaali kuopassa Liboff 8.1 tai Bolton&Lambourne 3.3, Griffiths 8.2, äärellisestä potentiaalikuopasta ja läpäisykertoimista Griffiths 2.6
 10. Qubitin eli 2-tilasysteemin fysiikkaa, matriisiesitys, keskustelua kvanttitietokoneista: 2x2 matriiseista, spinistä jne. esim. "Quantum World : Quantum Mechanics and Its Interpretation": Bolton luku 3, kvantti-informaatiosta lisää esim. "Quantum
 11. Häiriöteoriaa, kvanttimekaniikka ja aineenrakenne: "Quantum World : Quantum Mechanics of Matter": Bolton luku 3, Liboff 13 ja 8.1-8.3, Griffiths 6.1 ja 5.3.2
 12. Kertausta, yhteenvetoa, kysymyksiä
Last modified: Monday, 16 August 2021, 11:19 AM