Perusteet

 •  TeX-notaatiota (eli siis kirjoitustapaa) voi käyttää normaaleissa tekstinsyöttölaatikoissa ympäri MyCoursesia. Jokainen TeX-lause alkaa ja loppuu joko merkeillä \(\( \ \)  \) tai merkinnöillä \ [   \] (yhteenkirjoitettuna kummatkin, itse en vain voi kirjoittaa sitä ymmärrettävästä syystä) joiden väliin tulee kirjoitettava teksti/kaava. Merkinnöistä ensimmäinen ei sisällä rivinvaihtoa ja siten sitä voi käyttää upottamaan kaavoja tekstin joukkoon. Jälkimmäinen hakasulkumerkintä taas sisältää rivinvaihtoja, jolloin sen sisään kirjoitetut kaavat tulostuvat uudelle riville.  \( Tämä \ kaava \ on \ kirjoitettu \ kaarisuljemerkkien \ sisään \)  \[Tämä \ taas \ hakasuljemerkkien \]  
  Joskus näkee myös käytössä aloittavana ja lopettavana merkintänä dollarimerkkiä tuplana $$ joka toimii kuten hakasulkumerkintä \[  


Välit, potenssit, alaindeksit, kertolaskut ja jakolaskut

 • Välinä ei toimi tavallinen välilyönti vaan kenoviiva \. Yleensä kaavoja kirjoittaessa ei nyt käytetä välejä, minkä takia kummallinen merkintä. Tämä voi toki olla myös hyödyllistä, sillä nyt kirjoittaja voi kirjoittaa kaavat selkein välein ilman, että lopputulos on välejä täynnä. \(Tässä On Käytetty Välilyöntejä\)  \(Tässä \ taas \ kenoviivoja\)
 • Potenssin saa ^ merkillä. esim \(x^2\) on kirjoitettu x^2. Laajemman potenssin, kuten \(x^{2e-5}\) saa kirjoittamalla potenssin aaltosulkeiden sisään x^{2e-5}
 • Alaindeksin saa _ merkillä. esim \(x_a\) on kirjoitettu x_a. Laajempi kirjoitetaan taas \(x_{A_1 - B_2} \) = x_{A_1 - B_2}
 • Pistetulon merkinnän saa kaavalla \cdot ja ristitulon \times kuten seuraavassa \(\nabla \cdot \theta = \nabla \times E \) on kirjoitettu \nabla \cdot \theta = \nabla \times E 
 • Jakolaskun saa merkinnällä \frac kuten seuraavassa: \(\frac ab\) on kirjoitettu \frac ab ja taas laajemman merkinnän voi laittaa aaltosulkeisiin: \(\frac{x^2-3}{x-2}\) = \frac{x^2-3}{x-2}


Vektorimerkintä, (määrätty) integraali, sigma

 • Vektorinuolen tunnuksen päälle saa merkinnällä \vec seuraavasti: \(\vec a \) = \vec a
 • (Määrätyn) integraalin saa merkinnällä \int ja useamman integraalin samaan pakettiin lisäämällä kirjaimia i kuten seuraavassa: \(\int x \ dx \) = \int x \ dx        tai        \( \int_{a}^{b} x \ dx \) = \int_{a}^{b} x \ dx       tai       \( \iint_A xy \,dx\ dy \) = \iint_A xy \,dx\ dy 
 • Diskreetin summamerkinnän ison sigman saa seuraavasti \( \sum_{k=1}^{\infty} a_k x \cdot k \) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x \cdot k 


Muut merkinnät

Lisämateriaalia löytyy esimerkiksi sivustoilta https://www.overleaf.com/learn/latex/List_of_Greek_letters_and_math_symbolshttps://www.latex-tutorial.com/symbols/math-symbols/ tai googlettamalla, esim "epsilon in latex". Myös matikkaeditorilla saa usein selville Tex-notaation, tai sitten sinne voi kirjoittaa kaavansa suoraan ja kopioida ne MyCoon. 

Last modified: Sunday, 25 October 2020, 12:48 PM