1. Luentovideot


2. Luentokalvot

Luentokalvoja pääset selaamaan tästä.


3. Lukuohjeet oppikirjaan

Luennot pohjautuvat Young & Freedmanin kirjan lukuihin 29.1-7, 30.1-3 ja 31.6. (Suprajohtavuus ja vaihtovirtapiirit eivät siis ole mukana.)


4. Sanasto

 • sähkömotorinen voima, smv [yksikkö voltti] = electromotive force, emf = elektromotorisk kraft, emk
 • indusoitunut smv, indusoitunut virta = induced emf, induced current = inducerad emk, inducerad ström
 • Faradayn induktiolaki = Faraday's law of induction = Faradays induktionslag
 • vaihtovirtageneraattori = alternator = växelströmsgenerator, alternator
 • tasavirtageneraattori = DC [direct current] generator = likströmsgenerator
 • vastasähkömotorinen voima = back emf = mot-emk
 • liukulankageneraattori = slidewire generator = generator med glidande ledare [hittade inget kort och bra namn på svenska]
 • Lenzin laki = Lenz's law = Lentz lag
 • liikkeen tuottama smv, liike-smv = motional emf = rörelse-emk
 • ei-konservatiivinen = nonconservative = icke-konservativ
 • ei-sähköstaattinen = nonelectrostatic = icke-elektrostatisk
 • pyörrevirta = eddy current = virvelström
 • siirrosvirta \( \mathrm{i}_D \) = displacement current = förskjutningsström
 • siirrosvirran tiheys \( \mathrm{j_D} \) = displacement current density = förskjutningsströmtäthet
 • Maxwellin yhtälöt = Maxwell's equations = Maxwells ekvationer
 • keskinäisinduktanssi \( M_{21} \) = mutual inductance = ömsesidig induktans
 • itseisinduktanssi \( L \) = self-inductance = självinduktans
 • itseisindusoitunut = self-induced = självinducerad
 • kela t. kuristin = inductor or choke = spole eller drossel
 • hetkellisteho = instantaneous power = momentaneffekt
 • muuntaja = transformer = transformator
 • ensiökäämi[tys], toisiokäämi[tys] = primary winding, secondary winding = primär-, sekundärlindning
 • laminoitu t. kerrostettu = laminated = laminerad