Jos sinulla on vielä kurssijärjestelyihin tutustuttuasi kysyttävää, käytä etusivulta löytyvää keskustelupalstaa. Henkilökohtaisemmissa asioissa voit lähettää sähköpostia suoraan luennoitsijalle.

Näillä näkymin kurssi on kokonaan etänä. Jos koronatilanne ja yliopiston linjaukset sallivat, osa etäopetuksesta voidaan muuttaa lähiopetukseksi V periodissa, mutta siinäkin tapauksessa etäopiskelua tuetaan.

Kurssin osat

Kurssilla on jokaisella luentoviikolla

  • luentovideot ja luentotehtävä
  • etäluento joka täydentää luentovideoita konseptikysymyksillä, esimerkeillä ja lisäselityksillä
  • STACK-tehtävät ja paperilla laskettavat perinteiset laskuharjoitustehtävät 
  • etälaskarit

Lisäksi kurssilla on viisi palautettavaa esseetehtävää. Tenttiä tai välikokeita ei ole, vaan kurssin suoritus perustuu kokonaan tehtäväpisteisiin. (Ks. tarkemmin alempana.) Etäopetukseen osallistuminen on suositeltavaa muttei pakollista. Vanhat pisteet eivät ole voimassa.

Viikkoaikataulu

  ma ti ke to pe
8–10 Varaa sopivasti omaa aikaa luentovideoille ja luentotehtäville  
H6
10–12 Etäluento H2 H7
12–14   H3 + sv H8
14–16
H4
16–18
H5

Etälaskuharjoitusryhmät H2–H8 pidetään Teamsissa. Ilmoittaudu omaan ryhmään etusivun "Laskuharjoitusryhmän valinta"-ryhmävalinnalla, jos haluat osallistua etälaskareihihin. Apua voi myös kysyä luentoviikkokohtaisen "Kysymyksiä ja vastauksia"-palstan kautta.

Parallellt med grupp H3 hålls en svenskspråkig övningsgrupp kl 12–14.

Oppimateriaali

Kurssin oppikirjana on Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 11.–15. painos, luvut 21–36 (osat Electromagnetism ja Optics; tarkemmat lukuohjeet löytyvät jokaisen luentoviikon kohdalta). Kirjaan viitataan kurssimateriaalissa lyhenteellä YF. Oppikirjan vanhemmissakin painoksissa on sama asiasisältö, mutta lukujen numeroinnissa taitaa olla eroja. Tiivimpi vastine tälle on Wolfson, R.: Essential University Physics, 2.–3. painos, luvut 20–32.

Luentovideot ja -kalvot löytyvät kunkin luentoviikon kohdalla. Oppikirjan lukeminen suositellaan lämpimästi.

Luentoviikkojen aiheet ja päivämäärät

1. Sähkövaraus ja sähkökenttä (1.–5.3.)
2. Gaussin laki (8.–12.3.)
3. Sähköpotentiaali (15.–19.3.)
4. Kapasitanssi, resistanssi ja smv (22.–26.3.)
5. Magneettikenttä ja magneettiset voimat (29.3.–1.4.)
6. Magneettikentän lähteet (6.–9.4.)

   [välikoeviikolla tauko]   

7. Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi (19.–23.4)
   [wappuviikolla tauko]
8. Sähkömagneettiset aallot (3.–7.5.)
9. Valon luonne ja eteneminen (10.–14.5.)
10. Interferenssi ja diffraktio (17.–21.5.)

Rästiviikolla (24.–28.5.) on tavallisen luentoviikon verran rästitehtäviä tarjolla muttei luentoja.

Luentoviikkoa vastaava osio julkaistaan viikkoa etukäteen. 

Kurssin henkilökunta ja assarointivuorot

Luennoitsija: TkT Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, 050 420 5860

Tuntiassistentit: Elmo Lepola, Henna Nyblom, Inkalilja Pirinen, Jesper Edström, Lassi Lahtiluoma, Laura Vettenranta, Pinja Leppänen, Rasmus Sjöholm ja Siiri Sääksvuori


H6: Lassi  
H2: Henna
H7: Siiri
H3: Laura H8:Elmo
H4: Jesper

H5: Inkalilja  

Rasmus håller den svenskspråkiga gruppen.

Suoritusvaatimukset

Kurssin arvosanaan vaikuttaa:

Luentotehtävät 10%
STACK 15%
Laskuharjoitukset  
45%
Esseet 25%
Palautteet (viikkopalautteet + kurssipalaute)  5%


Kaikki tehtävät tehdään/palautetaan MyCoursesissa luentoviikkokohtaisessa osiossa tai Esseet-osiossa.

Kynnysehto ja arvosanarajat

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan jokaisesta osasta vähintään kolmasosa kyseisen osan maksimipisteistä. Kun tämä kynnysehto on täyttynyt, arvosana määrääytyy kokonaispisteiden avulla seuraavasti:

Vähintään  
Arvosana
57.00% 1
66.00% 2
75.00% 3
84.00% 4
93.00% 5


Kurssin lopputulosten perusteella arvosanojen 1 ja 2 rajat laskettiin 50.00% ja 63.00%. Samalla kynnysehdot jousti hieman alaspäin.

Jokainen opiskelija näkee MyCoursesissa omat pisteet (kohta "Arvioinnit" tai "Grades") ja niistä lasketun arvosanan. Ilmoita Henrikille, jos pisteissäsi on puutteita tai jos huomaat MyCoursesin laskevan jotain väärin.

Rästitehtävät

Kurssin viimeinen viikko (24.–28.5.) on rästiviikko. Tällä viikolla on  tavallisen luentoviikon verran rästitehtäviä tarjolla muttei etäluentoa (tai uutta materiaalia).

Rästitehtävien tarkoitus on mahdollistaa yhden luentoviikon poissaolon paikkaamista, mutta toteutus antaa hieman yleisemmin mahdollisuuden parantaa pistekertymää. 

Esitiedot

Kurssin esitiedoksi on kirjattu "MS-A010x Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 sekä ELEC-A3110 Mekaniikka, tai näitä vastaavat tiedot ja taidot." Matematiikasta tarvitaan erityisesti vektori- ja integraalilaskentaa.

Poissaolot ja korvaamiset

Poissaolot työn, levon tai matkailun vuoksi ovat lähtökohtaisesti omalla vastuullasi eikä kurssilla ole pakollista läsnäoloa. Henkilökohtaisista erikoisjärjestelyistä voidaan rajoitetusti neuvotella, jos sinulla on OOP:in myöntämä todistus tai lääkärin määräämä sairasloma tai jos kyseessä on kertausharjoitus. Ota yhteys mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja ajoissa!

Ota yhteys OOP:iin eli kansliaan, jos haet kurssin korvausta (hyväksilukua) jollakin toisella kurssilla.

Viimeksi muutettu: tiistaina 8. kesäkuuta 2021, 12.38