Palautekooste keväältä 2021 PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (82 vastaajaa)

Mikä kurssilla oli hyvää? 

Mikä edisti oppimistasi?

Mikä kurssilla oli huonoa/ei toiminut? 

Mikä haittasi oppimistasi?

 Luennot
 • Luennot olivat hyviä (10x) tai selkeitä (3x)
 • Luentojen kysymykset olivat hyviä (7x), auttoivat keskitymään (9x), pakottivat miettimään (2x), opettivat ymmärtämään (2x)
 • Luennot olivat hyvin tauotettuja (2x)
 • Paljon laskuesimerkejä luenolla. (8x)
 • Esitehtävät (Q) orientoi aiheisiin hyvin. (2x)
 • Todella hyvä luennoitsija (3x)
 • Luentoihin linkitetyt teoria videot (2x)

Luennot

 • Luentokalvoissa olisin toivonut enemmän selityksiä (5x)
 • Luennon aikana tehtävät tehtävät turhia (3x) 
 • Olisi parempi pitää kaksi 10-15min kuin monta 3min taukoa. (2x)
 • Välillä luennoilla mentiin liian nopeasti (2x)
 • Olisi ollut parempaa jos luennot olisi tallennettu johonkin. (2x)
 • Luentoesimerkkien ratkaisut vain oppikirjassa ja engalnniksi. (2x)
 • Luennoille oli pakko mennä koska niistä sai helppoja pisteitä. (2x) 
 

Harjoitukset

 • Oli hyvä, että tehtäviä oli paljon (6x)
 • Laskaritehtävät hyviä (7x), sopivan haastavia (5x)
 • Assarit olivat todella avuliaita (x6)
 • MP-tehtävät (3x) tai MP-tehtävien vinkit (2x) 
 • Laskuharjoituksissa oppi hyvin (3x)

Harjoitukset

 • Liikaa tehtäviä (13x)
 • Tehtävät olivat liian vaikeita (4x)
 • Laskareissa assari oli huonosti valmistautunut (3x)
 • Tuli liian vähän hyödynnettyä assareiden tukea laskareissa (2x)
 • Laskareissa olisi voinut olla enemmän apuja ja vinkkejä (3x)
 • Pistevähennykset vääristä vastauksista olivat liian ankaria. (2x)

 

Laboratoriotyöt

 • Laboratoriotyöt oli tehty hyvin niin, että ne onnistui tehdä etänä. (3x)
 • laboratoriotyöt (3x)

 

Laboratoriotyöt

 • Ohjeet laboratoriotöhin olivat melko sekavat (4x)
 • vastauslomakkeet muokkaamatta etätyöhön sopivimmiksi. (5x)
 • Etälabroissa ei oikein oppinut kunnolla aiheista. (3x)

Muut asiat

 • kurssikirja selkeä (2x)
 Muuta

 • Asiaa aivan liikaa liian lyhyessä ajassa. (7x) 
 • Ei motivoi, kun tentin suoritus vaikuttaa viikkopisteisiin. (10x)
 • Monella oli sellainen käsitys, että kurssilla riittäisivät vain lukion pakollisen kurssin aiheet (4x)
 • Kurssiarvionti oli epäselvä (2x), liian tiukka. (2x)
 • EXAM-tentti ei ollut toimiva. (7x) 
 • Koe olisi voinut pitää mc eikä exam tenttinä (6x) 

 

Luennoitsijan kommentit:

 • Mielipiteet luennoista jakautuvat. Kurssi on pyritty järjestämään niin, että luennoilla ei ole pakko käydä. Tätä tuki myös pisteiden kertymistapa, jossa kaikkia kerättävissä olevia pisteitä ei kannata kerätä.
 • Olen samaa mieltä, että kurssilla on paljon asiaa. Vuoden 2018 alusta CHEM-koulu päätti vaihtaa Termodynamiikan kurssin Yliopistofysiikan perusteet kurssiin ja esitti toiveensa kurssilla käsiteltävistä asioista. Kerroin jo tuolloin CHEM-koululle, että suunniteltu kurssi tulee olemaan haastavampi kuin aiempi termodynamiikan kurssi. Iso osa ongelmaa on puutteelliset esitiedot. Kurssi on mahdollista suorittaa ilman esitietoja, mutta on selvää, että tällöin kurssin työmäärä on mitoitusta suurempi. 
 • EXAM-tenttiä ei pidetty hyvänä ratkaisuna ja sen tilalle ehdotettiin MyCourses-tenttiä. Syksyn 2020 Aineen Rakenne -kurssilla käytin valvomatonta MyCourses-tenttiä, mutta valvonnan puuttumisen vuoksi arvostelu tehtiin asteikolla hyväksytty/hylätty. Viime vuonna haluttiin kurssilta arvosanoja, joten päädyin tällä kurssilla kokeilemaan valvottua EXAM-tenttiä. Tällöin kurssi arvosteltiin normaalein arvosanoin. 
 • Syksyn aineen rakenne-kurssille harkitaan pisteiden kertymisen sääntöjen muuttamista sellaiseksi, että kaikki pisteet lasketaan mukaan ja tenttiin tulee minimipistemäärä hyväksytylle suoritukselle. Tämä kasvattaa niiden loppupisteitä, jotka saavat kohtalaisesti pisteitä tentistä, mutta kasvattaa tentin merkitystä heikosti tentissä menestyvien kohdalla.
 • Kurssin aikaisten takarajojen vähentämiseksi Lh ja K-harjoitusten yhdistämistä harkitaan. 

 

2021

2020

2019

2018

2017

Yleisarvosana

3,1

3,0

3,1

3,7

3,2

Opetustapa

3,4

3,3

3,5

4,1

3,7

Luennoitsija

3,3

 3,2


3,7

3,1

Assarit

3,1

2,8 


3,2

3,8

Labrat

3,0

3,5 


3,4

3,8

Opiskelupanos

3,6

3,4


3,8

3,5

Mitoitus

3,7

3,6


3,4

3,6

Ajankäyttö

98 h

86 h


84 h

76 h

Mitoitus on saatu keskiarvona vastauksista kysymykseen ”Kurssin suorittaminen vaati siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa”. Vastaukset kertovat aikaa käytetyn enemmän kuin mitoituksen mukaisesti mutta vähemmän kuin hiukan enemmän kuin mitoituksen mukaisesti. Tätä voidaan verrata seuraavaan, kun muistetaan, että mitoituksen mukaisesti 5 ECTS · 27 h / ECTS = 135 h.

Ajankäyttö on saatu keskiarvona opiskelijoiden vastauksista kysymykseen, kuinka monta tuntia käytit yhteensä tällä kurssilla. Vastaukset vaihtelivat 25 h:sta 200 h:iin ja keskiarvo asettui 98 tuntiin ja on selvästi mitoitusta pienempi. Näiden perusteella kurssilla käytettyä työmäärää voi pitää keskimäärin kohtuullisena ja se todennäköisesti tarkoittaa kurssin olevan helppo lukion fysiikan suorittaneille ja työläs sitä suorittamattomille. 

Vuodelle 2021 laskuharjoitustehtävien määrää pienennettiin edellisestä vuodesta, joten laskemiseen olisi pitänyt kulua vähemmän aikaa. Pandemian aiheuttama etäopetus ja etäoppiminen toisaalta lisäsivät opiskelijoiden käyttämää aikaa. Viimeksi muutettu: perjantaina 9. huhtikuuta 2021, 12.10