Kurssin toteutus ja aikataulu 2021

Koronavirusrajoitusten vuoksi kurssi järjestetään kokonaisuudessaan etäopiskeluna. Arvostelu perustuu harjoituksiin, quiz- ja oppimispäiväkirjatehtäviin.

Kurssin luennot toteutetaan vaihtelevasti. Luennot pidetään zoom-osoitteessa

https://aalto.zoom.us/j/63744126381?pwd=SjMwYkdMZEdDOFVubVRZeW1TYmJlUT09
ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Alla on kurssin runko-ohjelma.


Kurssin luennoitsijat

Jouni Ojala (vastuuopettaja), Petri Rönnholm, Maaria Nordman, Heikki Kauhanen, Iisakki Kosonen ja Titta Majasalmi

 

Luentotentti: ei järjestetä. Arviointi perustuu quiz viikkotentteihin, oppimispäiväkirjaan ja harjoituksiin

Arviointikriteereistä on oma sivunsa.


Luentorunko

ma 19.4., klo 10:15-12,  Johdanto (Ojala)

ke 21.4., klo 10:15-12,  Fotogrammetriset mittaukset rakennetun ympäristön sovelluksiin. (Rönnholm)

ma 26.4., klo 10:15-12,  Koordinaatistojärjestelmät, geodeettiset mittausmenetelmät rakennetun ympäristön sovelluksissa (Nordman)

ke 28.4., klo 10:15-12, Geodeettiset mittausmenetelmät rakennetun ympäristön sovelluksissa jatkuu, GPS, paikannus ja navigointi (Nordman)

ma 3.5., klo 10:15-12, Geodesian laskuharjoitukset (Hermanni Hentunen)

ke 5.5., klo 10:15-12, Laserkeilausmittaukset rakennetun ympäristön sovelluksiin. (Kauhanen)

ma 10.5., klo 10:15-12, Liikenteen seuranta, mittaukset ja tutkimukset + harjoituksen ohjeistus (Ojala)

ke 12.5., klo 10:15-12,  Liikenteen ennustemallit + harjoituksen ohjeistus (Ojala)

ma 17.5., klo 10:15-12, Liikenteen simulointi (Kosonen)

ke 19.5., klo 10:15-12, Liikenteen vaikutusten mallintaminen ja liikenne-maankäyttömallit (Ojala)

pe 21.5., klo 10:15-12, Kaukokartoitusaineistojen tulkintamenetelmiä (Titta Majasalmi) ei luentoa, itseopiskelujärjestely


Harjoitusaikataulu

Yksikuvamittausharjoitus Internet-pohjaisella sovelluksella (rakennusten pohjapinta-alojen, korkeuksien, kerroslukujen yms. mittaus, kohdeympäristön analysointi) (4 h), DL 29.4.

Fotogrammetrinen 3D-mallinnus (5 h), DL 7.5.

Geodesian laiteharjoitus
  • Lue dokumentit ja katso videoita!
  • Monivalintakokeet: takymetri, vaaitus, GNSS. DL 10.5
  • Harjoituksesta laaditaan raportti, DL 14.5.
Geodesian laskuharjoitukset ja raportti, DL 14.5.
  • Avustava harjoitussessio: ma 3.5 klo 10-12.

Liikennetutkimusharjoitus (6 h), DL 19.5.

Liikenne-ennusteharjoitus (4 h), DL 26.5.


Oppimispäiväkirja, DL 28.5.

Last modified: Thursday, 29 April 2021, 1:14 PM