Enkäten stängdes måndag, 11 mars 2019, 12:00. Tack.