Enkäten stängdes måndag, 18 mars 2019, 12:00. Tack.