Enkäten stängdes måndag, 1 april 2019, 12:00. Tack.