Enkäten stängdes måndag, 15 april 2019, 12:00. Tack.