Version 3 av kandidatarbetet inlämnas senast 1.4 kl 10:00.

OBS: Arbetet skall samtidigt också lämnas in i diskussionsforumet Skriftlig opponering av version 3 så att din opponent får tillgång till arbetet.

Lämna in den senaste versionen av ditt arbete här. Arbetet ska påvisa klara framsteg och responsen hittills förväntas vara beaktad. Arbetet borde i det här skedet vara minst hälften klart – nästan färdigt.

Du får respons på språket i denna version av kandidatarbetet genom att boka en tid för individuell handledning (=textverkstad 2). För denna version på ditt arbete får du även skriftliga kommentarer av din opponent.


När arbetet är inlämnat i MyCourses skapas det automatiskt en Turnitit analysrapport (inom max 25 h). Turnitin hjälper dig att skriva väl och undvika plagiering (into.aalto.fi) eftersom du med hjälp av rapporten kan du analysera ditt arbete. Ditt kandidatarbete lagras i detta skede inte automatiskt i Turnitin-databasen av studiearbeten, trots att systemet frågar efter efter samtycke till det. Bekanta dig med anvisningarna, där framkommer bl.a. hur du lagrar arbetet, hur analysrapporten öppnas och tolkas samt hur du kan se eventuell respons av handledaren: Turnitin anvisningar för studerande (på engelska)

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window