Tämä tehtävä keskittyy ajankäytön taitojen opetteluun. 

Oman ajankäytön seuraamisen ja reflektoimisen voi tehdä valintansa mukaan seuraavien vaihtoehtojen mukaan:


TAPA 1

Tämä suoritustapa 1 on tarkoitettu opiskelijoille,

  • joilla ei ole käytössään järjestelmää (esim. kalenteria) asioiden muistamista ja suunnittelua varten, tai
  • jotka kalenterista huolimatta huomaavat usein tekevänsä itselleen tärkeitä asioita viime hetkellä tai
  • joille ajankäytön suunnittelu tai tehtävien priorisointi ei ole ennestään kovin tuttua.
TEHTÄVÄNANTO:

1. Tutustu Inton Itsensä johtaminen ja ajanhallinta -sivuun, sekä katso sivulta löytyvä ajankäytön video (n. 21min).

2. Seuraa omaa toimintaasi ohessa olevan viikkosuunnitelman avulla kolmen viikon ajan (viikot 40 - 42). 

Kirjoita viikkosuunnitelman jälkeen reflektiota suunnitelmasi toteutumisesta vastaten esitettyihin kysymyksiin.

Pohdinta kirjoitetaan jokaisen viikon lopussa ennen kuin seuraavan viikon suunnittelu tehdään.

3. Viimeisen viikon jälkeen arvioi koko jaksoa annettujen kysymysten pohjalta.

4. Palauta viikkosuunnitelmasi reflektioineen MyCoursesiin viimeistään ma 31.10.2022 klo 23.55.

Viikkosuunnitelman pohja (docx)

Huom! Tehtävän hyväksytty suorittaminen edellyttää reflektointia viikoittain sekä loppupohdintaa koko seurantajakson osalta.


TAPA 2

Tämä suoritustapa 2 on tarkoitettu niille opiskelijoille,

  • joilla on käytössään kattava ja toimiva järjestelmä asioiden muistamiseksi JA
  • jotka varaavat suunnitelmallisesti aikaa ja energiaa itselleen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja pysyvät suunnitellussa aikataulussa.
TEHTÄVÄNANTO

1. Tutustu Inton Itsensä johtaminen ja ajanhallinta -sivuun, sekä katso sivulta löytyvä ajankäytön video (n. 21min).

2. Laadi essee ajan- ja energiankäytön hallinnasta alla olevan pohjan mukaisesti. 

Huom! Pelkkä oma pohdinta ei riitä vaan materiaaleihin tutustuminen ja niiden reflektointi on hyväksytyn suorituksen ehto.

3. Palauta essee MyCoursesiin viimeistään ma 31.10.2022 klo 23.55.

Esseepohja: ajankäytön tehtävä, tapa 2 (pdf)

Artikkeli: Manage your energy not your time, Harvard (pdf)


Jos haluat tehtävästäsi henkilökohtaista palautetta, mainitse tämä palauttamassasi tehtävässä.


Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window