Korvaava tehtävä kurssin tapaamiskerralle

Jos et päässyt osallistumaan Opinnot haltuun -kurssin tapaamiskerralle, voit korvata poissaolon palauttamalla korvaavan kirjoitustehtävän tänne. Mainitse otsikoinnissa, minkä tapaamiskerran olet korvaamassa ja muista laittaa tehtävään nimesi ja opiskelijanumerosi.

Tarkoitus on, että perehdyt ja ymmärrät, mitä tapaamiskerralla on käyty läpi ja osoitat sen kirjoitustehtävällä. Älä referoi tapaamiskerran materiaalia! Palauta korvaava tehtävä viimeistään viikon kuluttua luennosta.

Miten kirjoittaa korvaava tehtävä?

  • Tutustu tapaamiskerran materiaaliin (välilehti: Tapaamiskerrat) ja slideissa olevien linkkien kautta löytyvään tietoon. Voit myös etsiä aiheeseen liittyen lisätietoa.
  • Pohdi, miten ao. tapaamiskerran aihe liittyy sinun opintoihisi ja tavoitteisiisi. Kerro omista kokemuksista, ajatuksista, kysymyksistä ja ideoista aiheeseen liittyen.
  • Kirjoitustehtävän laajuus on 2 sivua. Mainitse käyttämäsi lähteet (slidet, nettisivut, yms.) asianmukaisesti.

Korvaava tehtävä ohjaustapaamiselle

Jos et päässyt osallistumaan Opinnot haltuun -kurssin ohjaustapaamiseen, voit korvata poissaolon suorittamalla korvaavat tehtävät:

  1. Palauta oheinen quiz vastauksineen ohjaustapaamisten palautuslaatikkoon: Ohjaustapaamisen quiz
  2. Vastaa syksyä koskevaan palautekyselyyn: https://urly.fi/2Rs0

Ohjaustapaamisen korvaava tehtävä tulee palauttaa viimeistään 30.11.2022.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window