Palauta kypsyysnäyte välilehdellä "Kypsyysnäytteen palautus". Voit halutessasi tarkistaa kypsyysnäytteen ohjeen aalto.fin Opiskelijan oppaasta oman koulutusohjelmasi ohjelmasivuilta kohdasta Opintojen aikana > Opinnäyte.

Palautuksen yhteydessä sinun on pitää hyväksyä suostumus työn tallentamiseksi Turnitinin opiskelijatöiden arkistoon (= vertailukantaan) työsi suojelemiseksi muiden tekemältä plagioinnilta. Saat onnistuneesta palautuksesta digitaalisen kuitin näytölle. Kuitti on nähtävillä myöhemminkin palautuslaatikon yhteydessä. Katso tarvittaessa kuvalliset ohjeet Aalto-yliopiston Turnitin-ohjeesta opiskelijalle.

Kypsyysnäytteen tarkastavat kielentarkastaja ja työn ohjaaja. Tarkista itse sivuilta, onko kypsyysnäyte hyväksytty vai ei. Näet tarkastuksen tiedot palautuksen riviltä __/100.

Tarkista ensin arviointirubriikista, onko kypsyysnäytteestäsi tarkistettu sekä kieli että sisältö. Ohjeet löytyvät täältä (kohta 3.1) (englanniksi). Tarkistettu kieli ja sisältö näkyvät rubriikissa vaaleansinisellä pohjalla, kun taas tarkastamattoman kielen tai sisällön väri on valkoinen. Jos toisen arvioijan hyväksyntä puuttuu, tarkista kypsyysnäytteesi tilanne myöhemmin uudelleen.

Jos molemmat arvioijat ovat vahvistaneet kypsyysnäytteellesi arvosanan ja palautuksen lopullinen merkintä on muu kuin 100/100, tekstiä täytyy muokata kommenttien mukaisesti (ohje kommenttien lukemiseen linkissä yllä). Muokattu teksti palautetaan saman Turnitin-laatikon Kypsyysnäytteen uusinta -välilehdelle.

Jos merkintä on 100/100, kypsyysnäyte on hyväksytty. Hyväksytystä kypsyysnäytteestä et saa erillistä ilmoitusta, mutta suoritustieto näkyy Sisussa, kun se on kirjattu. Vaikka kypsyysnäyte olisi hyväksytty, se kannattaa avata ja katsoa mahdolliset kommentit. Jos Sisun suoritustiedoissa on epäselvyyksiä, ole yhteydessä opinnäytteesi ohjaajaan.

IN ENGLISH

The Maturity essay submission folder

Description

Submit your maturity essay on the tab Kypsyysnäytteen palautus (Maturity test submission). Please check the instructions for writing the maturity test in the aalto.fi Student guide on your own programme’s programme pages under the heading During your studies > Thesis.

When submitting your maturity test, you have to give your permission to the system to store the maturity test in to the Turnitin student papers archive (comparison database) in order to protect your work against plagiarism. You will receive a digital receipt when your submission has been successful. The receipt is on display also later in this submission folder. Illustrated instructions for submission: Aalto University Instructions on Turnitin for Students.

Your maturity test will be checked by the language consultant and your supervisor. After submitting the test, you have to come and check if your test has been approved or not. You can see your grade in the column __/100.

First check the rubric to see if both the language and contents have been graded in your maturity test. Instructions are here (3.1). If the language/content has been graded, it has a light blue base colour in the rubric; if not, the base colour is white. If either language or contents haven’t been graded yet, check back later.

If both the language consultant and your supervisor have graded your maturity test and the final grade is other than 100/100 points, edit your text according to the comments (instructions for how to read the comment are in the link above). Submit your edited maturity test on the tab Kypsyynäytteen uusinta (Maturity test re-submission).

If you have scored 100/100 points, your maturity test has been approved. When your maturity test is approved, you will not be notified separately and the grade will simply be registered to Sisu. We recommend opening the comments even for approved maturity tests. If you have questions on the grade, please contact the supervisor of your thesis.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window