Joukkoliikenne keskisuurissa kaupungeissa. Vertailu ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2005