Topic sentences (pp. 39-41)

Topic sentences (pp. 39-41)

Klicka på http://sana.aalto.fi/awe/cohesion/topsen/index.html för att öppna resurs