Klicka på 2020: Adiabaattinen prosessi. 16 minuuttia. för att öppna resurs