Klicka på Laskuesimerkki, van Biezen: Gaussin laki för att öppna resurs