skaalaus 0-5 pisteisiin Hjälp med Workshopens planerare

Bedömning av kollegiala utvärderingarna

Workshoptidslinje med 5 faserHoppa till nuvarande uppgifter
Definiering av inställningarna
Inlämning av uppgifterna
Kollegial utvärdering
Bedömning av kollegiala utvärderingarna
Aktuell fas
  • Uppgiftsinformation Vänta tills kollegiala utvärderingarna är bedömda och vitsorden uträknade.
Stängt