Laajuus: 3

Aikataulu: 15.04.2019 - 21.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Leena Lankoski

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi V (2018-2019), Otaniemi
Periodi V (2019-2020), Otaniemi

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yritysvastuun ja yritysetiikan keskeiset käsitteet, ymmärtää yritysvastuun roolin liiketoiminnassa ja yrityksen eri toiminnoissa sekä osaa pohtia yrityksen roolia yhteiskunnassa, vastuullisuuden vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestymiseen ja vastuullisuuskysymysten liittymistä omaan työuraansa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Yritysvastuun sisältö, yrityksen rooli yhteiskunnassa, organisaation strateginen ja operatiivinen yritysvastuu, henkilökohtainen etiikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin toteutukseen kuuluu tietovaihe ('knowing'), sovellusvaihe ('doing') ja pohdintavaihe ('being'). Kurssisuoritukseen kuuluu kahdenlaisia elementtejä, joiden avulla voi ansaita pisteitä: vaiheiden läpäiseminen ja aktiivisuuspisteiden kerääminen. Arvostelu muodostuu kokonaispisteiden perusteella.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Noin kahden viikon jälkeen kurssilla on tarkistuskohta, johon mennessä sinun on oltava saanut vähintään tietty määrä pisteitä, jotta voit jatkaa kurssilla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 21 h. Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt 59 h. Yhteensä 80 h (3 ECTS).

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin laajuus on 3 op eli 80 h opiskelijan työtä, joka jakautuu suunnilleen seuraavasti. Huomaa, että taustastasi, opiskelutavoistasi jne. johtuen jotkin osa-alueet voivat viedä sinulta enemmän tai vähemmän aikaa kuin alla on esitetty.

Saapumiskyselyyn vastaaminen 1 h

Luennoille osallistuminen 21 h

Kurssialueella olevan materiaalin opiskelu 26 h

Sähköiseen testiin vastaaminen 1 h

Ryhmätyön tekeminen 20 h

Vertaisarviointien tekeminen 1 h

Poistumiskyselyyn vastaaminen 1 h

Loppureflektion kirjoittaminen 9 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali on saatavissa kurssin MyCourses-verkkoalueella.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 51A00110 Liike-elämän etiikka. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä opintojaksoista.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21A00410

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Viimeistään viikkoa ennen opetusperiodin V alkua. Kurssiin kuuluu pieni ennakkotehtävä.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin kontaktisessiot on lueteltu alla. Kontaktisessioiden lisäksi kurssilla on verkon kautta toteutettavia tapahtumia.

Luennot järjestetään pääosin intensiivisesti heti periodin ensimmäisellä viikolla. On erittäin suositeltavaa osallistua näille luennoille.

Ensimmäisen viikon luentojen aikana tehdään kurssin MyCourses-alueella tehtäviä, joista saa pisteitä. Pidä sitä varten ensimmäisen viikon luennoilla mukanasi laitetta (kännykkä, läppäri tms.), jolla pääset MyCourses-alueelle, ja huolehdi latauksen riittävyydestä.

15.4. luentoja 6 h

16.4. luentoja 3 h

17.4. luentoja 3 h

26.4. yritysvierailijapaneeli

3.5. vapaaehtoinen ryhmätyöklinikka

7.5. vapaaehtoinen ryhmätyöklinikka

14.5. luentoja 3 h

 

 

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot