Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpitoinformaation tuottamisen ja sen hyväksikäytön perusteet. Opiskelija osaa perusteet kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaa tulkita tilinpäätöstä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.01.2019 - 22.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tapani Kykkänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Viljaranta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjanpidon teoria, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, tilinpäätöksen sisältö ja tulkinta sekä kirjanpidon ja verotuksen yhteys. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h, yliopistonlehtori Tapani Kykkänen.

  2. Harjoitukset 24 h, yliopistonlehtori Tapani Kykkänen.

  3. Tentti (70 %) ja kurssinaikaiset suoritukset (30%). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Leppiniemi J. & Kykkänen T (2019). Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 10. tai uudempi painos. ISBN 978-952-14-3562-1

  Saatavuus

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laskentatoimen perusteet.