Credits: 6

Schedule: 26.02.2019 - 12.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Kari Toiviainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: II (syksy 2018) ja IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: II (syksy 2019) ja IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kolme painopistettä ovat yksittäisen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ongelmat, konsernitilinpäätös ja verotuksen tuloslaskenta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvän lainsäädännön ja kansainväliset säännöt ja niiden suhteet verolainsäädäntöön. Opiskelija on perehtynyt yrityksen ja konsernin tilinpäätöksen ja muun yritysinformaation tuottamiseen ja suunnitteluun erityisesti talousjohdon näkökulmasta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, arvopaperimarkkinalain tiedotusvelvollisuutta koskevat vaatimukset, kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö sekä tilinpäätös- ja verosuunnittelu.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset

2. Tentti (70 %) ja harjoituspaketit (30%).

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 48 h

- Itsenäinen opiskelu 109 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Melville, Alan (2017) International financial reporting, a practical guide. 6/E ISBN 978-1-292-20074-3

Leppiniemi, J. & Kaisanlahti T. (2018) Tilinpäättäjän käsikirja 4.p ISBN 978-952-14-3396-2

Saatavuus

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00400

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpito, Johdon laskentatoimi I.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

Description

Registration and further information