Laajuus: 6

Aikataulu: 26.02.2019 - 12.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Kari Toiviainen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: II (syksy 2018) ja IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: II (syksy 2019) ja IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kolme painopistettä ovat yksittäisen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ongelmat, konsernitilinpäätös ja verotuksen tuloslaskenta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvän lainsäädännön ja kansainväliset säännöt ja niiden suhteet verolainsäädäntöön. Opiskelija on perehtynyt yrityksen ja konsernin tilinpäätöksen ja muun yritysinformaation tuottamiseen ja suunnitteluun erityisesti talousjohdon näkökulmasta.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, arvopaperimarkkinalain tiedotusvelvollisuutta koskevat vaatimukset, kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö sekä tilinpäätös- ja verosuunnittelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset

2. Tentti (70 %) ja harjoituspaketit (30%).

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 48 h

- Itsenäinen opiskelu 109 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Melville, Alan (2017) International financial reporting, a practical guide. 6/E ISBN 978-1-292-20074-3

Leppiniemi, J. & Kaisanlahti T. (2018) Tilinpäättäjän käsikirja 4.p ISBN 978-952-14-3396-2

Saatavuus

 

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00400

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpito, Johdon laskentatoimi I.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot