Credits: 6

Schedule: 25.02.2019 - 12.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sami Kajalo

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV 2018–19 (kevät) Otaniemi campus

IV 2019–20 (kevät) Otaniemi campus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toimii johdatuksena markkinoinnin peruskäsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; markkinointiviestintä ja myynti; sekä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus ja analytiikka.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Ryhmätyöt (60 %)
  2. Lopputentti (40 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

6 opintopistettä on 160 tuntia:

  1. Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
  2. Ryhmätyöt (48 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
  4. Kuulustelu (3 h)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja muu opettajan osoittama materiaali, esimerkiksi artikkelit. Ilmoitetaan ja jaetaan kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 23A010 sekä 23A00210 Introduction to Marketing

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23A00110

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

Description

Registration and further information