Laajuus: 6

Aikataulu: 25.02.2019 - 12.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Sami Kajalo

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV 2018–19 (kevät) Otaniemi campus

IV 2019–20 (kevät) Otaniemi campus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toimii johdatuksena markkinoinnin peruskäsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; markkinointiviestintä ja myynti; sekä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus ja analytiikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Ryhmätyöt (60 %)
  2. Lopputentti (40 %)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

6 opintopistettä on 160 tuntia:

  1. Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
  2. Ryhmätyöt (48 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
  4. Kuulustelu (3 h)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja muu opettajan osoittama materiaali, esimerkiksi artikkelit. Ilmoitetaan ja jaetaan kurssin alkaessa.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 23A010 sekä 23A00210 Introduction to Marketing

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23A00110

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot