Omfattning: 6

Tidtabel: 25.02.2019 - 12.04.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sami Kajalo

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV 2018–19 (kevät) Otaniemi campus

IV 2019–20 (kevät) Otaniemi campus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toimii johdatuksena markkinoinnin peruskäsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; markkinointiviestintä ja myynti; sekä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus ja analytiikka.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Ryhmätyöt (60 %)
  2. Lopputentti (40 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

6 opintopistettä on 160 tuntia:

  1. Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
  2. Ryhmätyöt (48 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
  4. Kuulustelu (3 h)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja muu opettajan osoittama materiaali, esimerkiksi artikkelit. Ilmoitetaan ja jaetaan kurssin alkaessa.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 23A010 sekä 23A00210 Introduction to Marketing

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23A00110

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation