Credits: 6

Schedule: 26.02.2019 - 10.06.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lauri Viitasaari

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodit I-II & Periodit IV-V (2018-2019) Otaniemi kampus

Periodit I-II & Periodit IV-V (2019-2020) Otaniemi kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija kehittää taitojaan satunnaisilmiöiden mallintamisessa ja käsittelyssä sekä saa teoreettisia perusteita myöhemmille opinnoille kauppa- ja taloustieteellisen kirjallisuuden lukemiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyyslaskennan perusteita, todennäköisyysjakaumista, empiiristen ja todennäköisyysjakaumien yhteyksistä, otantajakaumista, estimoinnin ja testauksen perusteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti (välikokeilla tentittäessä 2 välikoetta) 80 % ja harjoitukset 20 % tai tentti (välikokeilla tentittäessä 2 välikoetta) 100 % tai tentti (välikokeilla tentittäessä 2 välikoetta) 70 %, harjoitukset 20 % ja projektityö 10 %.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 48 h ja harjoitukset 27 h. Omaa työskentelyä 85 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ja harjoituksissa esitettävä materiaali.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30A02000

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

30A01100 Taulukkolaskenta ja analytiikka

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi.

Description

Registration and further information