Laajuus: 6

Aikataulu: 26.02.2019 - 10.06.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lauri Viitasaari

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodit I-II & Periodit IV-V (2018-2019) Otaniemi kampus

Periodit I-II & Periodit IV-V (2019-2020) Otaniemi kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija kehittää taitojaan satunnaisilmiöiden mallintamisessa ja käsittelyssä sekä saa teoreettisia perusteita myöhemmille opinnoille kauppa- ja taloustieteellisen kirjallisuuden lukemiseen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyyslaskennan perusteita, todennäköisyysjakaumista, empiiristen ja todennäköisyysjakaumien yhteyksistä, otantajakaumista, estimoinnin ja testauksen perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti (välikokeilla tentittäessä 2 välikoetta) 80 % ja harjoitukset 20 % tai tentti (välikokeilla tentittäessä 2 välikoetta) 100 % tai tentti (välikokeilla tentittäessä 2 välikoetta) 70 %, harjoitukset 20 % ja projektityö 10 %.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 48 h ja harjoitukset 27 h. Omaa työskentelyä 85 h.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ja harjoituksissa esitettävä materiaali.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30A02000

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

30A01100 Taulukkolaskenta ja analytiikka

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot